About Us – The Celtic Orthodox Church (Culdees)

Verspreid de liefde

De Orthodoxe Kerk van de Culdees (OCC) opereert als een gratis religieuze vereniging in de Verenigde Staten van Amerika en daarbuiten.

+ Bevordering van de orthodoxe christelijke religie die geworteld is in het Hebreeuwse geloof en de identiteit die de apostelen in de eerste eeuw naar de westerse christelijke naties brachten.

+ Herstel en behoud van de bibliotheken over Brits Israelisme.

+ Pleitbezorging voor gelijkheid voor de bescherming van vervolgde minderheden van orthodox-christelijke afkomst, tegen elke vooroordelende discriminatie van hun etnische of orthodoxe culturele religieuze praktijken.

+ Politieke pleitbezorging voor het herstel van orthodoxe kerkautoriteiten om onze eigen christelijke vrijheden te besturen voor onze eigen stemgerechtigde bevolking als soevereine prins-bisschoppen.

+ Internationale verenigingen voor vreedzame interculturele en interreligieuze dialoog.

We teach literal observance to the age old Orthodox Doctrines, like Sabbat, Confession and Repentance from all sins.

Lees meer over ons: Een korte geschiedenis van de orthodoxe kerk van de Culdees, en ons herstel