Ordination and Orthodox Re-integration

Verspreid de liefde

The O.C.C. is an authority with ecclesiastical responsibilities and obligations to re-correct rightly and canonically all debatable ordinations of the wider Orthodox Celtic Church(Culdees) descended congregations. After doing some research on our site you will find many of the first Century Apostles (and their direct assistants) officially were Culdees. Any church tracing back to the Celts and keeping an Orthodox liturgy (like the Book of Common Prayer) may be a candidate. We must return to the purity, re-establish, re-integrate and align to the Orthodox faith of our fathers.

A confederation of larger Orthodox bodies recognize, accept and defend our acts. The Primace of the Orthodox Church of the Culdees (Stephen MK Brunswick) represents (by Synodal decision) in office in defense(diplomatic) assistance of Christians in cases where they have been victims of damaging and intolerant acts of prejudicial discrimination against their freedom of beliefs, which may even be committed by renegade agents of government and society. He may circle the affairs of any branch, whether political, religious, or social organizations towards their suspected incompetence, and issue specific instructions towards the broader reintegration.

Bishops, Priests and other Clergy may inquire to join our growing communion as Apostolic Successors of the ancient Orthodox Church of the Culdees. We are the literal canonical Orthodox Celtic church with succession lines from the Apostles’ First Century ministries in Great Britain. We assist you in delivering the daily, weekly and monthly and annual Divine services. We must restore God’s pure Sacraments to our local communities.

We also hold succession lines from Russian True Orthodox (Catacomb Church) Bishops, who survived the major Bolshevik persecutions and kept themselves pure from the new state church.

PRIESTERLIJKE ORDINATIES, HER-INTEGRATIES, CANONISCHE BESLISSINGEN VAN DE HEILIGE SYNODEN, INCARDINATIES EN CONSECRATIES

Er zijn talloze kerkelijke oplossingen voor de problemen van de tijd waarin we leven. Velen zijn het erover eens dat er verschillende jurisdicties zijn van kerken die het geloof hebben verlaten en het geloof hebben ontkend, van het pad van het leven zijn gevallen en op de weg van vernietiging zijn gevallen. Ze weten niet wat ze moeten doen of waar ze terecht kunnen. Ze weten echter dat heel nieuwe godslasteringen zojuist door hun geliefde kerk zijn onderschreven. Zoals het in de profetie zegt, dat de kerk in de eindtijd een "grote afval" of AFVAL zou hebben.

Our English Orthodox liturgy (and others) require a full confession of any sin and requires our communicants to do the works necessary to show a full conversion has occurred and is maintained. Some may still give lip service in following a perfect liturgy, however they must remember that includes the confession and a full turning away from all sin. In many communities it can be a challenge to have enough Pastors or Biblical counsellors to admonish their flocks. God gives us a safeguard in requiring a full conversion. We praise the congregations who have held onto the liturgy. However if their ministry is represented by a centralized apostate who recently has made new covenants that throw away the very foundations of our faith, then the whole is doomed. Our communion offers a solution to come together in re-establishing the original faith once delivered to the Saints.

However if they then turn to “bless” any abominations, sins or wickedness, or even promote “pride” in various sins then they for sure have left the faith. Some even go as far as to promote “pride parades” who dance around naked, promoting an atheist philosophy and even doing pornographic acts in the parades that include children! Some have even taught a new form of families that have never been part of any Orthodox church.

Toch zal elke denominatie in de wereld het erover eens zijn dat we de heilige communie niet kunnen uitdelen aan iemand die in opzettelijke zonde leeft zonder volledig berouw en afstand doen van alle zonden. Degenen die nu begonnen zijn zich af te keren van deze solide weg van ons geloof, hebben allemaal zowel de liturgie als het geloof ontkend.

Onze bediening is een oplossing waardoor predikanten weer kunnen integreren in het orthodoxe geloof van onze voorvaderen.

We gaan verder in de Engelse liturgie die sinds de eerste eeuw wordt overgeleverd. Deze liturgie is uniform gebruikt door zowel protestanten als katholieken. Zelfs in de meest non-conformistische Amerikaanse denominaties werd "Congregationalists" gedurende de eerste paar eeuwen in Amerika gebruikt in de orthodoxe compatibele "Book of Common Prayer" Engelse liturgie.

Als u klaar bent om aan de slag te gaan met de re-integratie, wijding, incardatie of wijding, e-mail je cv gewoon naar marshalofsalem@yahoo.com .

De kerk is getuige van "de GROTE gruwelen die verwoesting maken". Onze Koning vertelde ons dat wanneer we deze dingen zien gebeuren in de heilige plaatsen, we moeten "vluchten voor de bergen", of eigenlijk "de jurisdictie ontvluchten". Incardineren naar een andere kerk of opnieuw integreren in de orthodoxe kerk van onze voorvaderen.

Verscheidene van deze "grote afval" afvalligen hebben geprobeerd hun onorthodoxie te legitimeren door een seculiere staatsorganisatie te laten registreren. Hoewel kerken vrij zijn om dergelijke vormen te gebruiken, is het nooit wat een kerk geldig maakt. De meeste landen van de wereld zijn het erover eens dat het voor elke kerk optioneel is om in hun land te opereren. Het is niet wat een kerk maakt, het is slechts een werktuig. Kerk is aanbidding, lofprijzing en bevordering van Zijn religie, puur en eenvoudig.

Degenen die denken dat God niet op de eerste plaats in een kerk hoeft te komen, maar dat de lokale overheid eerst “toestemming” moet geven, dat kan in strijd zijn met het eerste gebod “hebben geen andere heersers vóór Mij”. Er hebben veel splitsingen plaatsgevonden binnen dat soort denominaties van de regering / seculiere kerk die samenwerken met de "herdefiniëring van het gezin" en zelfs zonden zegenen die in geen enkele kerk denkbaar zouden zijn geweest. Als dat hun operationele basis is, alleen een lokale “non-profit” registratie, kunnen ze elke keer dat ze afwijken van hun oorspronkelijke charter, hun non-profitstatus verliezen.

De Orthodoxe Kerk van de Culdees (OCC) opereert als een non-profitorganisatie en is wettelijk geregistreerd voor de volgende doeleinden:

+ Bevordering van de orthodoxe (christelijke) Culdean-religie die geworteld is in het Hebreeuwse geloof en de Hebreeuwse identiteit die de apostelen in de eerste eeuw naar Glastonbury brachten.

+ Herstel en behoud van de bibliotheken over Brits Israelisme.

+ Pleitbezorging voor gelijkheid voor de bescherming van vervolgde minderheden van Culdean-origine, tegen elke vooroordelende discriminatie van hun etnische of orthodoxe culturele religieuze praktijken.

+ Politieke pleitbezorging voor het herstel van de bevoegdheid van Glastonbury Culdees om te oordelen in de door de koninklijke familie voorgeschreven zaken die verder gaan dan het spirituele, in de domeinen van de burgerlijke, strafrechtelijke en internationale jurisprudentie.

+ Internationale verenigingen voor vreedzame interculturele en interreligieuze dialoog.

Priesterwijdingen zijn zaken van grote omvang. Iemand die het Heilige Woord van God bedient, oefent het hoogste ambt in deze wereld uit. Mannen die voor het sollicitatieproces worden geselecteerd, hebben een goed ethisch en moreel karakter. Zo iemand die daarvoor in aanmerking komt, zal bekend staan als een sterke belijdenis van zijn geloof in de Schriften als het woord van God, en de onfeilbare regel (2Tm 3:16, Ef 2:20), van geloof en praktijk; om onze geloofsbelijdenis te ontvangen als het leerstelselsysteem dat in de heilige Schriften wordt onderwezen; om de vorm van kerkbestuur goed te keuren en onderwerping te beloven aan zijn broeders, ijverig en getrouw in het handhaven van de waarheden van het evangelie, en de vrede en zuiverheid van de kerk te midden van alle tegenstand en vervolging, en om te zeggen of 'hij is geweest ertoe aangezet, voor zover hij zijn eigen hart kent, het ambt van de heilige bediening te zien uit liefde tot God, en een oprecht verlangen om Zijn heerlijkheid te bevorderen in het evangelie van Zijn Zoon '' (1Ko 2: 2, 2 Kor 4: 5). Alleen mannen die zo standvastig zijn, mogen naar voren treden om te solliciteren. Na de goedkeuring en het gebruik van onze liturgie, en dat hij goedgekeurde en vereiste studierichtingen heeft gevolgd, en dat een bisschop hem eerst een proefvergunning heeft verleend om het evangelie te prediken, zodat na een bekwame beproeving van zijn talenten en het ontvangen van goede melden, kan hij te zijner tijd tot het pastorale ambt worden geordend. (2Tim 3: 7,9 & 3 Johannes 12). De Schrift vereist wel dat er een beproeving komt voor degenen die geordend moeten worden tot de bediening van het evangelie, dat dit heilige ambt niet mag worden vernederd door toegewijd te zijn aan zwakke of onwaardige mannen (1 Tim. 3: 6 en 2). Tim 2: 2).

Stuur je CV (CV) naar marshalofsalem@yahoo.com om het proces te krijgens begonnen.

Er zijn vereisten om de wekelijkse sabbatten en de jaarlijkse vergaderingen te houden. Wij ondersteunen u bij het opstarten van uw Friday Agape Feasts, die mensen helpen actief te worden in uw bisdom. Het is normaal om de bijbelse "tweede tiende" te sparen die u jaarlijks uitgeeft voor uw reis naar de pelgrimsfeesten. Al deze evenementen kunnen worden ondersteund door de OCC Heilige Synode.

HEILIGE ORDERS VAN DE VERGADERING VAN CHRISTUS

Degenen die zijn gedoopt, bevestigd en geroepen tot de religieuze ordes van de OCC, kunnen eerst worden geïnstalleerd in de diakenen van het ambt, dan priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en evangelistische prelaten. We hebben een primace (aartsbisschop) die toezicht houdt op de andere bisschoppen tijdens de OCC Heilige Synode. Voor elk lokaal rechtsgebied is er normaal gesproken niet hoger dan een bisschop van een lokale stad, en in sommige stadia van gevraagde groei, en talrijke vergaderingen is er plaats voor aartsbisschoppen.

We geven de geldige regels door aan onze leden Apostolische opvolging van Orthodox Culdee Bishops.

U kunt ons schrijven voor meer informatie. Anders vindt u online de categorie op wijding van onze website.

Geef een reactie