Polish Translation (tłumaczenie) of Article “the Shama, a Prayer of Christendom…”

Spread the love

Polish translation of the article “Liturgical BCP Prayer, “THE SHAMA” A Prayer of Christendom and of the Culdees

SHAMA

Modlitwa Shama jest używana w naszej najstarszej liturgii Chrześcijańsliej Kuldów, a dzisiaj można ją znaleźć w Anglikańskim Modlitewniku Poszechnym, używanym również przez Kościół Rzymsko-Katolicki jako część Eucharystii, kiedy recytuje 10 Przykazań. Niektóre wersje Modlitewnika, jak np. Wersja z 1962 roku, mówią że można odmówić również Shama zamiast całych 10 Przykazań. Kościół Kuldyjski uznaje to, razem z Modlitwą Pańską za fundament chrześcijańskiej modlitwy.

Saul z Tarsu (Paweł) oraz Jeszua (Jezus Chrystus) i wszyscy Apostołowieodmawiali tą modlitwą dwa razy dziennie w czasie modlitwy (lub w czasie palenia kadzidła, co wielokrotnie wspomniane jest w Nowym Testamencie). Jest odmawiana razem z innymi błogosławieństwami (lub razem z Modlitwą Pańską), tak jak modlił się Daniel, zwracając się w stronę Jeruzalem w czase Porannej i Wieczornej Modlitwy, czyli o wschodzie i o zachodzie słońca.

Aby udowodnić, że Chrześcijaństwo powinno nadal korzystać z tych antycznych modlitw, Paweł udał się do świątyni i złożył ofiarę wymaganą dla ślubu Nazareńskiego (zobacz Dzieje Apostolskie 21:20-23). Nauczał, że wszystcy powinni przestrzegać prawa, chociaz nie jest wymogiem aby każdy od początku przestrzegał go w sposób doskonały aby stać się godnym zbawienia. Dobre uczynki przychodzą po bzbawieniu. Dobre uczynki, takie jak odzienne modlitwy, przychodzą jako dowód, że dana osoba zwrócila swoje serce ku Bogu, stała się odmieniona i jest zbawiona. Bóg pomaga nam w poprawie więcej i więcej, w miarę jak szukamy Go codziennie, bierzemy nasz krzyż i podążamy za Nim.

Modlitwa Shama, która pochodzi z Bibliii z deklaracji Chrystusa poniżej. Była to pierwsza ustanowiona przez Patriarchówi sformalizowana przez ludzi z Wielkiego Zgromadzenia, któremy przewodził Ezra, kapłański pisarz, około roku 450 przed Chrystusem. Wielkie Zgromadzenie 120 mężów Izraela składało się między innymi z Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza, Mordechaja, Nehemiasza i Ezry.

PIERWSZE I NAJWIĘKSZE PRYKAZANIE

Jezus Chrystus „CODZIENNA SHAMA”

w Ewangelii Marka Jezus cytuje modlitwe Hebrajską z pierwszego wielku, zwaną „SHAMA” za Księgą Powtórzonego Prawa 6:4

I Jezus powiedział: „Pierwszym ze wszystkich przykazan jest:

SŁUCHAJ IZRAELU, PAN (YAHWE) JEST NASZYM BOGIEM, YAHWE JEDYNYM. Będziesz miłował YABoga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił: to jest pierwsze przykazanie.”

Całość modlitwy za Księgą Powtórzonego Prawa 6:4 (za Biblią Tysiąclecia)

Pierwszym ze wszystkich Przykazań jest:Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym1. 5 Będziesz miłował2 Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 6 Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. 7 Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. 8 Przywiążesz je do twojej ręki jako znak3. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. 9 Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach4.