The Divinely Preserved Word of God in KJV

Szerzyć miłość

Seminars for your local area on “The Divinely Preserved Word of God in KJV”.

Każdy wierzący może czytać słowo Boże z całkowitą pewnością i pewnością, że posiada autentyczne i doskonałe słowo Boże.

Wszechmogący Bóg w niebie doskonale zachował swoje słowo dla swego ludu przymierza w oryginalnych tekstach hebrajskich, greckich i aramejskich. Setki kopii sprzed prawie 2000 lat dorównują wszystkim kopiom na przestrzeni wieków aż do dzisiaj. Dalej udowadniamy, jak 99% pozostało w idealnym stanie. Pozostałe 1% to tylko pomniejsze znaki interpunkcyjne, liczba mnoga i liczba pojedyncza, przecinki i kropki.

Wersja króla Jakuba oparta na najlepszych rękopisach hebrajskich i greckich jest zalecana jako główny tekst, z którego powinien korzystać każdy wierzący. Jednak w celu głębszego zrozumienia i zdefiniowania słów, polecamy różne pomoce do nauki hebrajskiego i greckiego, które nauczymy Cię używać.

TCAWW jest otwarta na sieci w połączonych seminariach mówionych i chętnie wprowadzimy ten temat do Twojego miejsca.

We have hundreds of booklets and tracts available on the topic KJV is the preserved word of God.

We are planning larger conferences from the general public Kliknij tutaj

Dodaj komentarz